[Spezifikationen]

BF-130BF-150BF-175BF-210
Ständerverfahrwegmm6,0006,0006,0006,000
Spindelkopf-Vertikalverfahrwegmm2,5003,0004,5006,500
Spindelhubmm1,6001,6002,2003,000
Spindeldrehzahlenmin-13~8003~7502~6002~400
SpindelmotorkWDC55DC55DC75DC75/DC110

Copyright 1996-2010 Shin Nippon Koki Co.,Ltd.,Osaka,Japan. All Right Reserved.